Πυρανιχνευση

Η electrosos alarm προτείνει συστήματα πυρανίχνευσης μόνο αξιόλογων κατασκευαστών.

Είναι γνωστό ότι ένας πυρανιχνευτής μπορεί να μην “δουλέψει” ποτέ αλλά ένας πυρανιχνευτής σε συνδυασμό με την 24 ATLAS κάνει τις πιο γρήγορες ενέργειες για την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η πυρανίχνευση είναι ένα σύστημα που ανιχνεύει έγκαιρα μια εστία φωτιάς και δίνει σήμα κινδύνου με οπτικά αλλά και ηχητικά μέσα.
Είναι σημαντική διότι μας δίνει χρόνο για να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να προστατευτούμε.

Δείτε μερικά από τα προϊόντα μας